Hur går det till?

 

Shiny Star V Box Typ Grupp öppning:

10 platser, man köper in sig på en eller flera platser. 

När den är fylld med alla 10 platser tagna så skriver vi upp namnen i en lista och kör alla typer (gräs, el, vatten etc.) i en random generator och kopierar in ordningen till namnen (så allt är slumpmässigt vilket element man får)

 

Engelska set (Box):

Man köper in sig på en box, finns varianter på produkten som är för de olika energy varianterna. När den är fylld så börjar vi öppna boxen och kör “kort tricket” så energy kortet hamnar först, den som har köpt in sig på den typen av energy får innehållet i den boostern, så kör man på samma sätt hela boxen.

Man har kvar sitt element hela boxen.